Tarief, kosten en algemene voorwaarden

Nadat uw advocaat de kansen en de risico’s van uw zaak heeft ingeschat en er een aanpak is bedacht waar u achter staat zijn er drie mogelijkheden om te betalen:

  • Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft bent u vrij om de zaak door ons te laten doen. Een en ander is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Er is dan altijd sprake van een maximum verzekerd bedrag.
  • U betaald ons een uurtarief van € 175,00 exclusief 21 % BTW en 6 % kantoorkosten. Het tarief wordt bepaald door het aantal uren dat de advocaat aan uw zaak werkt te vermenigvuldigen met zijn/haar uurtarief. Daarnaast kunnen meespelen de spoedeisendheid van de zaak, de benodigde deskundigheid, de aard van de zaak, het belang daarvan of andere factoren. Uurtarieven kunnen daarom variëren.
  • U heeft recht op een toevoeging en dan betaald de overheid het grootste deel van uw kosten. Wij werken nauwelijks op toevoegingsbasis.

Naast de advocaatkosten heeft een procedure ook andere kosten. Meestal moeten er griffiekosten worden betaald. Maar er zijn ook kosten van bijvoorbeeld deskundige(n), uittreksels en deurwaarders. Die kosten dient iedereen zelf te betalen. Bovendien kan de rechter de partij die in het ongelijk wordt gesteld opdragen om de kosten van de tegenpartij te betalen, de zogeheten kostenveroordeling. Dat kan ook eenieder overkomen die een advocaat heeft op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Nadat u de opdracht heeft gegeven om aan de slag te gaan ontvangt u een bevestigingsbrief met de Algemene Voorwaarden. Deze hebben betrekking op de wijze waarop ABC Advocatenkantoor BV en u met elkaar werken.