Incasso

In het huidige economische klimaat, is het vaak onzeker of u uw geld wel krijgt. Debiteurenbeheer kost veel tijd, geld, ergernis en vaak ook nog de relatie met uw klant. Als betalingen, ook na aanmaningen, uitblijven, is het raadzaam een incassoprocedure op te starten.

Het incassotraject van ABC Advocatenkantoor is erop gericht uw vorderingen snel en doeltreffend te innen. Doordat de incassoprocedure al in het beginstadium in handen is van uw advocaat kan onmiddellijk optimaal gebruik gemaakt worden van de diverse middelen die ons rechtssysteem u biedt.

Het procesmonopolie van de advocaat biedt u de mogelijkheid de debiteur onder druk van bijvoorbeeld dagvaarding, beslaglegging of een verzoek tot faillietverklaring tot betaling aan te zetten. De praktijk wijst uit dat wanbetalers hierdoor sneller tot betaling overgaan. Er is maar een belang dat telt en dat is uw belang.