Arbeidsrecht

Bij ARBEIDSRECHT moet u denken aan juridische problemen tussen werkgever en werknemer op het terrein van ziekte,
ontslag, arbeidscontracten, uitleg van Cao-bepalingen, loondoorbetaling, medezeggenschap en concurrentiebeding om er maar een paar te noemen.
Wij kunnen soms een ontslagvergoeding voor u regelen. Verder is het van belang of een eindafrekening verplicht is en of er nog achterstallig
salaris en vakantiegeld kan worden geclaimd. Ook kan een vaststellingsovereenkomst voor u worden opgesteld of kunt u een aangeboden vaststellingsovereenkomst door ons laten controleren.

Als u uw beleid wilt laten nakijken met in het achterhoofd de nieuwe Wet Werk en Zekerheid of vragen heeft over uw personeelsdossier, functioneringsgesprekken of een personeelshandboek kunnen wij u van advies voorzien.
Zo bent u goed voorbereid op nieuwe ontwikkelingen en kunnen juridische problemen worden voorkomen of beperkt.